Twee vormen van PMP

Laaggradige en hooggradige PMP

De laaggradige PMP komt het meest voor.
Hooggradige PMP is agressiever dan laaggradige PMP.

Bij hooggradige PMP kunnen ook uitzaaiingen ontstaan in andere organen.
Het slijm zit vaak al erg uitgebreid in de buik als het ontdekt wordt.

Bron: https://www.kanker.nl/

Opmerking:
In 2017 werd op basis van microscopisch onderzoek nog uitgegaan van deze drie vormen:

  • DPAM (Disseminated Peritoneal Adenomucinosis): de mildste vorm. Van het verwijderde weefsel uit de buikholte bestaat 99% uit slijm. De cellen vertonen geen afwijkingen. Dit wordt ook wel laaggradig PMP genoemd.
  • PMCA (Peritoneal Mucinous Carcinomatosis): minder dan 50% van het gevonden weefsel bestaat uit slijm. Er is sprake van meer celdelingen en afwijkingen en deze cellen komen overeen met cellen zoals bij dikkedarmkanker. Dit wordt ook wel “hooggradig PMP” genoemd.
  • PMCA-I (Peritoneal Mucinous Carcinomatosis with Intermediate Features): dit is een tussenvorm tussen beide hiervoor genoemde varianten.

Google language translation»