Drie vormen van PMP

Drie vormen van PMP

Op basis van het microscopisch weefselonderzoek zijn 3 vormen van PMP te onderscheiden:

  • DPAM (Disseminated Peritoneal Adenomucinosis): de mildste vorm. Van het verwijderde weefsel uit de buikholte bestaat 99% uit slijm. De cellen vertonen geen afwijkingen. Dit wordt ook wel laaggradig PMP genoemd.
  • PMCA (Peritoneal Mucinous Carcinomatosis): minder dan 50% van het gevonden weefsel bestaat uit slijm. Er is sprake van meer celdelingen en afwijkingen en deze cellen komen overeen met cellen zoals bij dikkedarmkanker. Dit wordt ook wel “hooggradig PMP” genoemd.
  • PMCA-I (Peritoneal Mucinous Carcinomatosis with Intermediate Features): dit is een tussenvorm tussen beide hiervoor genoemde varianten.

Bron: https://www.kanker.nl/