Stichting PMP-lotgenoten is in oprichting!

De PMP-lotgenotengroep bestaat al sinds 2012. Sindsdien zijn er meerdere Lotgenotenbijeenkomsten geweest. Een aantal keren met deelname van dr. Verwaal, PMP- en Hipec specialist, toen nog in het Antonie van Leeuwenhoek. In maart 2017 is er een PMP Informatiemiddag in het Erasmus MC Rotterdam geweest, georganiseerd door dr. Burger. Daar hebben ook verschillende medisch specialisten aan deel genomen.
In september 2018 is er een gesprek geweest met dr. De Hingh en dr. Burger, de PMP specialisten van het Catharina Ziekenhuis, over een samenwerking met patiënten.
Daaruit kwam het PMP Symposium op 30 januari 2019 in het Catharina ziekenhuis voort, waar een oproep werd gedaan voor een op te richten stichting van lotgenoten.  8 maart 2019 kwamen 5 lotgenoten op het station in Utrecht bijeen. En werd de Stichting Pseudomyxoma Peritonei Lotgenoten in oprichting een feit.

Bron: De eerste PMP Lotgenoten Nieuwsbrief mei 2019