Wat is een “Jelly Belly”

Pseudomyxoma peritonei

Pseudomyxoma peritonei (PMP) is een zeer zeldzame vorm van buikvlieskanker. Deze ziekte komt jaarlijks voor bij ongeveer 2 op de miljoen Nederlanders. Een pseudomyxoom is een tumor die voornamelijk uit slijm bestaat. Peritoneï is afgeleid van het woord ‘peritoneum’ wat buikvlies betekent.

PMP komt meestal voor bij patiënten tussen 40 en 60 jaar. Bij vrouwen vaker dan bij mannen. De oorzaak van de ziekte is onbekend.

Hoe ontstaat PMP?

De aandoening ontstaat bijna altijd uit een adenoom en soms uit een adenocarcinoom in de blinde darm (appendix). Een adenoom is een goedaardige tumor. Een adenocarcinoom is de kwaadaardige variant daarvan. Bij vrouwen kan PMP ook ontstaan in de eierstokken maar dit komt heel weinig voor.

Bij PMP maken de cellen aan de binnenkant van de blinde darm teveel slijm. Ook het aantal slijmvormende cellen neemt toe. Dit leidt tot zwelling van de blinde darm. Ook ontstaat er een druk die steeds groter wordt. Uiteindelijk barst de blinde darm open. De slijmvormende tumorcellen en het slijm verspreiden zich in de buikholte. De tumorcellen gaan dan op het buikvlies zitten. Hier vermenigvuldigen ze zich en scheiden ze slijm af.

Hierdoor ontstaat een zogenaamde “slijmbuik” ofwel een “Jelly Belly”.
Bron: www.kanker.nl

Een verraderlijke ziekte

Het verraderlijke van PMP is dat het vaak bij toeval ontdekt wordt. Zo ging ik ging met hevige buikpijn naar het ziekenhuis en werd de oorzaak daarvan(een heftige dikke darmontsteking) niet direct gevonden. Na diverse onderzoeken werd besloten een CT-Scan te maken. Een oplettende trauma-arts op de spoedeisende hulp van het Meander Medisch Centrum Amersfoort ontdekte de slijmvorming op de Scan en legde de link met de blinde darm operatie die acht jaar eerder had plaatsgevonden. PMP komt zo weinig voor dat huisartsen en specialisten in regionale ziekenhuizen dit zelden of nooit zien. De klachten zijn ook nog eens zeer aspecifiek. PMP patiënten worden verwezen naar de gespecialiseerde centra in Nederland. Hier beschikt men over de kennis die nodig is om de ziekte zo goed mogelijk te behandelen. De centra werken nauw samen en wisselen ervaringen met elkaar uit.

Animatie

Het filmpje van Jenny, een lotgenoot uit Engeland laat middels een mooie animatie zien wat de ziekte inhoudt.

Google language translation»